Privacyverklaring

Stichting ARFE, gevestigd aan Zinkweg 140 Oud-Beijerland, 
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://arfe.nl 
Drogteropslagen 64b
7705PJ Drogteropslagen
06 3417 7666


Jan van Ginneke is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting ARFE 
Hij is te bereiken via info@arfe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting ARFE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel 
op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te 
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, 
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, 
neem dan contact met ons op via info@arfe.nl, 
dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting ARFE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig 
is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting ARFE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen 
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, 
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting ARFE) tussen zit. 
Stichting ARFE gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Windows 7 professional Stark-snelstart database voor het maken, verwerken en onderhouden
van de door ons gemaakte stambomen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting ARFE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > onbeperkt > Deze gegevens zijn nodig om de database van de stambomen in stand te houden.
Maximaal 4 generatie of wanneer er wordt aangegeven dat het dier is gestorven.
Personalia    > onbeperkt > Deze gegevens zijn nodig om de database van de stambomen in stand te houden.
Maximaal 4 generatie of wanneer er wordt aangegeven dat het dier is gestorven.             
Adres       > onbeperkt > Deze gegevens zijn nodig om de database van de stambomen in stand te houden.
Maximaal 4 generatie of wanneer er wordt aangegeven dat het dier is gestorven.
Overige gegevens > onbeperkt > Deze gegevens zijn nodig om de database van de stambomen in stand te houden.
Maximaal 4 generatie of wanneer er wordt aangegeven dat het dier is gestorven.

De stamboom gegevens blijven maximaal 20 jaar bewaard.


Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting ARFE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting ARFE gebruikt alleen technische en functionele cookies. 
En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek 
aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. 
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 
onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. 
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser 
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, 
te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming 
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking 
van jouw persoonsgegevens door Stichting ARFE 
en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen 
om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een 
computerbestand naar jou of een ander, 
door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek 
tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@arfe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, 
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, 
de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, 
maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting ARFE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid 
hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, 
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting ARFE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@arfe.nl